Constipatie (obstipatie verstopping)

constipatie
Constipatie (obstipatie of verstopping)? Constipatie is een term die eigenlijk gebruikt dient te worden voor harde, droge en trage stoelgang. Er kan al of niet ook pijn bij de ontlasting bestaan. Met constipatie bedoelt men soms ook een darmneurose of fixatie op de ontlasting, waarbij de betreffende persoon zich vastklampt aan het idee dat de ontlasting, net als een wekker, regelmatig iedere 24 uur moet “aflopen”.

Als men echter even nadenkt zal men zich realiseren dat het signaal om te drinken dorst is, het signaal om te plassen een volle blaas is, en dat het signaal om naar de W.C. te gaan wordt gegeven als de darmen vol zijn. Dan, en alleen dan, moet de darm geledigd worden. Hieruit volgt ook dat de hoeveelheid voedselresten voor een groot deel afhangt van wat men heeft gegeten, sommige voedingsmiddelen zijn “slakkenrijk” van andere blijft zeer weinig over. En daarom zullen de darmen in verschillende mate voedselresten opslaan, afhankelijk van wat er gegeten is, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Hoe langer de overblijfselen in de dikke darm blijven, des te droger worden ze. Kleine hoeveelheden slakken zullen het ontlediging mechanisme niet in gang zetten, en de ontlasting wordt droger. De oplossing is daarom, de hoeveelheid voedselresten te vergroten als de constipatie (darmneurose) veel last veroorzaakt. Dit kan het gemakkelijkst bereikt worden door natuurlijke, onbewerkte zemelen in geschikte hoeveelheden te eten.

Constipatie en verandering van het stoelgangpatroon kunnen ook het gevolg zijn van een afsluiting van de dikke darm. Kanker kan een oorzaak zijn, maar ook hypothyreoïdie (te trage schildklierwerking). Bij kinderen treedt constipatie nogal eens op als verzet tegen zindelijk maken op de leeftijd van een jaar of twee. Heel zelden kan een aangeboren afwezigheid van zenuwcellen in de dikke darm constipatie veroorzaken (ziekte van Hirschsprung). Een klysma kan voor u de oplossing zijn bij constipatie.